spacer

Akcja „Udekoruj swoje okno!”

Rok 2020 został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II. W poniedziałek, 18 maja, przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Dbając o pieczołowite pielęgnowanie prawd wiary naszych przodków, wartości 
chrześcijańskich oraz tradycji rejonu wileńskiego, komitet 
organizacyjny Samorządu Rejonu Wileńskiego  z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść zaprasił do udziału w akcji „Udekoruj swoje okno!”. Niestety z powodu epidemii koronawirusa plan obchodów został ograniczony do wydarzeń on-line. Uczniowie naszego gimnazjum chętnie dołączyły się do akcji.
Własnoręcznie wykonane dekoracje są swego rodzaju wyjątkowym podziękowaniem za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II.

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r. W tym mieście mieszkał do matury. Na Stolicy Apostolskiej zasiadał od 1978 do 2005 r. Nazywany był „papieżem pielgrzymem”, odbył ponad 100 podróży na całym świecie. Papieża Polaka ogłoszono świętym 9 lat po śmierci i 3 lata po beatyfikacji.

Pozostając w swoich domach, aktywnie włączamy się w świętowanie 
tej wyjątkowej rocznicy. Pokazujemy, jak świętujemy razem!


  

  

 

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer

*

spacer

*

spacer

Projekt „Sportuję w domu – szanuję Ciebie“

3-20 kwietnia uczniowie gimnazjum wzięli udział w projekte „Sportuję w domu – szanuję Ciebie“. Filmiki sportowe zachęciły wszystkich  do aktywności fizycznej.


Urtė Aidukaitė, 5 klasė. Urtė su broliuku Titu


Danielus Aszkiełowicz , uczeń klasy 6


Justyna Daraszkiewicz, uczennica klasy 5


Gabriele Spiridowicz, klasa 7


Radosław Wołczek, klasa 6


Robertas Mazajewas, klasa 5


Rafal Macutkiewicz, klasa 7


 

Modesta Ambrazajte, klasa 7


Kszysztof Szypkowski, klasa 6


Wiktorija Piskligina (klasa 5) z bracikiem Augustynem


Wiktoria Pyż i Karolina Gramaszewska klasa IVG


uczennica klasy 7 Karolina Mironowa


Karol Jarosz, klasa 5

spacer

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ

 

Dėl mokinių priežiūros, laikinai sustabdžius ugdymo ir vaikų priežiūros procesą ir švietimo veiklą

Vykdant privalomąsias koronaviruso prevencijos priemones, apie jas ir jų valdymo būdus švietimo įstaigų vadovai, švietimo teikėjai papildomai informuoja institucijų bendruomenes švietimo įstaigų, švietimo teikėjų internetinėse svetainėse, el. dienynuose, kitomis prieinamomis priemonėmis, kad tėvai su mažais vaikais, laikinai sustabdžius ugdymo procesą, galėtų užtikrinti jų priežiūrą. Jiems rekomenduojama pirmiausia tartis su darbdaviais dėl nuotolinio darbo, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo, pasitelkti artimųjų pagalbą arba išeiti trumpų atostogų.

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad, sustabdžius ugdymo procesą, mokiniai gali likti vieni namuose, o vaikams iki 6 metų reikia vyresniųjų priežiūros.

Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 2 dalimi, jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.

Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: vyresni broliai ar seserys ir panašiai.

Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų  kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo  vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones.

Savivaldybių administracijos, vadovaudamosi patvirtintų profilaktinių, prevencinių priemonių privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išimtinais atvejais savivaldybių įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz. vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.). Kadangi situacija nacionaliniu mastu, regionuose yra skirtinga, nuolat kinta, todėl atvejų sąrašas nėra baigtinis. Būtent detali situacijos analizė vietose leistų priimti rezultatyviausius sprendimus, nes reikia ruoštis ir nuolatinės vaikų priežiūros atvejams.

 

spacer